<div align="center"> <h1>- szatrawski.art.pl - strona oficjalna -</h1> <h3>mirror strony poświęconej twórczości K.D.Szatrawskiego</h3> <p>literatura, twórczość, poezja, proza, esej, pisarz, szatrawski</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.szatrawski.free.art.pl" rel="nofollow">http://www.szatrawski.free.art.pl</a></p> </div>